โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาค กศ.บป
 ภาควิชา : หมู่วิชาการสอนอิสลามศึกษา
 สาขาวิชา : อิสลามศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
    84 หน่วยกิต
    78 หน่วยกิต
    63 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    6 หน่วยกิต
    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002