ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินวิชาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2564
 2.ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2564
 3.รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3(ด่วน)

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 เทอม 1/2564 รหัส 62 63

ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2564
 4.ลิงค์บันทึกผ่อนค่าเทอมแบบรายงวด
ลิงค์บันทึกผ่อนค่าเทอมแบบรายงวด
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2560
 5.เข้าสู่ระบบกับ Google Chorme บนมือถือไม่ได้ (System fail to validate)
วิธีการแก้ไข ให้เปิดด้วยแอพพลิเคชั่นตัวอื่นแทน อาทิเช่น Firefox, Opera
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002