ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ผลการพิจารณาให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563(ด่วนที่สุด)
กรณีนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนสมทบรายวิชา กรุณาติดต่อลงชื่อ ณ ช่อง 1 กองบริการการศึกษา ก่อนทำการลงทะเบียน
สมทบรายวิชาสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ วันที่ 20 ตุลาคม 2563
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2563
 2.ประกาศ ผลการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 1/2563(ด่วนที่สุด)
สามารถดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียม และยื่นใบคำร้องฯ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2563
 3.รายวิชาเลือกเสรี เฉพาะนักศึกษารหัส 61-62 ภาคเรียนที่ 2/2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 4.ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2563
 5.ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2563 (ฉบับ2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านจากไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2563
 6.ปฏิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปีการศึกษา 1/2563
ปฏิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปีการศึกษา 1/2563
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2563
 7.ลิงค์บันทึกผ่อนค่าเทอมแบบรายงวด
ลิงค์บันทึกผ่อนค่าเทอมแบบรายงวด
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2560
 8.เข้าสู่ระบบกับ Google Chorme บนมือถือไม่ได้ (System fail to validate)
วิธีการแก้ไข ให้เปิดด้วยแอพพลิเคชั่นตัวอื่นแทน อาทิเช่น Firefox, Opera
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002