ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2564
 2.รายวิชาที่เปิดเป็นกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564(ด่วนมาก)

ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2564

ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2564
 3.บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา 11 พ.ค. 2564 ครั้งที่ 4/2564(ด่วนมาก)
นักศึกษาสามารถรับหลักฐานการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ณ ช่องหมายเลข 3 งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2564
 4.ประกาศ ลดค่าเทอม, ขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563 และ 1/2564(ด่วนมาก)
ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา และขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2564
 5.รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3(ด่วน)

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 เทอม 1/2564 รหัส 62 63

ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2564
 6.ลิงค์บันทึกผ่อนค่าเทอมแบบรายงวด
ลิงค์บันทึกผ่อนค่าเทอมแบบรายงวด
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2560
 7.เข้าสู่ระบบกับ Google Chorme บนมือถือไม่ได้ (System fail to validate)
วิธีการแก้ไข ให้เปิดด้วยแอพพลิเคชั่นตัวอื่นแทน อาทิเช่น Firefox, Opera
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002