ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2564
 2.ประกาศ ลดค่าเทอม, ขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563 และ 1/2564(ด่วนมาก)
ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา และขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2564
 3.ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2564
 4.ลิงค์บันทึกผ่อนค่าเทอมแบบรายงวด
ลิงค์บันทึกผ่อนค่าเทอมแบบรายงวด
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2560
 5.เข้าสู่ระบบกับ Google Chorme บนมือถือไม่ได้ (System fail to validate)
วิธีการแก้ไข ให้เปิดด้วยแอพพลิเคชั่นตัวอื่นแทน อาทิเช่น Firefox, Opera
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002