ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เลื่อนกำหนดการและเพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
เลื่อนกำหนดการและเพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2563
 2.ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2563(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 เมษายน 2563
 3.ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2563
 4.ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2562 (Summer)(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2562 (Summer)
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2563
 5.รายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 1/2563 เฉพาะนักศึกษารหัส 61 - 62
ลงทะเบียน 1 เมษายน - 19 มิถุนายน 2563
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2563
 6.ลิงค์บันทึกผ่อนค่าเทอมแบบรายงวด
ลิงค์บันทึกผ่อนค่าเทอมแบบรายงวด
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2560
 7.เข้าสู่ระบบกับ Google Chorme บนมือถือไม่ได้ (System fail to validate)
วิธีการแก้ไข ให้เปิดด้วยแอพพลิเคชั่นตัวอื่นแทน อาทิเช่น Firefox, Opera
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002