ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคและผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค 1/2562(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป. ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอสิทธิ์สอบปลายภาค หรือ ยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2562 ณ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2562
 2.ปฏิทินวิชาการ สำหรับการเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นหน่วยกิต 1/2562(ด่วนมาก)
ปฏิทินวิชาการ สำหรับการเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 1/2562
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2562
 3.ปฏิทินวิชาการ เทอม 1/2562
ปฏิทินวิชาการ เทอม 1/2562
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2562
 4.ลิงค์บันทึกผ่อนค่าเทอมแบบรายงวด
ลิงค์บันทึกผ่อนค่าเทอมแบบรายงวด
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2560
 5.เข้าสู่ระบบกับ Google Chorme บนมือถือไม่ได้ (System fail to validate)
วิธีการแก้ไข ให้เปิดด้วยแอพพลิเคชั่นตัวอื่นแทน อาทิเช่น Firefox, Opera
ประกาศโดย   ADMIN   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002