ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินวิชการ ภาคเรียนที่ 1/2557(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 2.รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2557(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาภาคปกติ ทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2557 เฉพาะนักศึกษา รหัส 55 และ 56 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 10 มี.ค. 2557 ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2557
 3.ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2556 ปรับปรุงครั้งที่ 1(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2556 ปรับปรุงครั้งที่ 1
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2557
 4.ปฎิทินวิชาการ 2/2556 นักศึกษา (ฉบับปรับปรุง)(ด่วนที่สุด)
ปฎิทินวิชาการ 2/2556 นักศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2556
 5.ใบลา (สำหรับนักศึกษา)(ด่วนที่สุด)
แบบฟอร์ม ใบลา (สำหรับนักศึกษา)
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2556
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002