ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ใบลา (สำหรับนักศึกษา)(ด่วนที่สุด)
แบบฟอร์ม ใบลา (สำหรับนักศึกษา)
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2556
 2.วิธีแก้ปัญหาเมื่อเข้าเว็บแล้วพบ Error: Your connection is not private(ด่วนมาก)
ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้


ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002